За нас

Фирмата е създадена през 1992 г. В началото на дейността си ИВКОМ КОМЕРС се занимава предимно с ремонт на промишлени парни и водогрейни котли и съдове под налягане. Постепенно, през годините дейността се разширява и основни приоритети  стават строителство на газови, отоплителни, климатични, вентилационни, водопроводни, водоснабдителни, спринклерни, електрически и топлоенергийни системи и инсталации, както и строителството и строителните ремонти на битови, промишлени и административни сгради.

От 2005 година фирмата е сертифицирана и успешно прилага системата за управление на качеството, според стандарта ISO 9001:2000. От 2013 година ИВКОМ КОМЕРС успешно въведе интегрирана система по стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Централният офис на фирмата се намира в гр. София.

ИВКОМ КОМЕРС ООД притежава и складове и производствена база намиращи се в гр.София.

Всички наши работници и служители са добре образовани и с необходимия опит. Нашите заварчици притежават международно валидни сертификати.

ИВКОМ КОМЕРС ООД разполага с всички необходими ресурси, сертификати и разрешителни за дейност, за да предложи бързо и качествено изпълнение на всички поети ангажименти.