Услуги

Фирмата предлага:

 • проектиране, доставка на съоръжения, строително - монтажни и ремонтни работи, наладка  и пуск на отоплителни, газоснабдителни, климатични и вентилационни инсталации
 • доставка и монтаж на битови и промишлени котли
 • доставка на котли за пелети, дървесен чипс, костилки и др.
 • доставка на котли за твърдо гориво
 • доставка и монтаж на горелки за газ и нафта
 • изграждане на битова и промишлена газификация, площадкови и разпределителни газопроводи;
 • доставка и монтаж на газови инфрачервени излъчватели
 • доставка на вентилационна техника
 • доставка и монтаж на термопомпи
 • изграждане на котелни и нафтови стопанства
 • проверка и настройка на предпазни клапани