ГАЗИФИКАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ГАЗИФИКАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ И ОБЛАСТИ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА "ИВКОМ КОМЕРС" ООД

Саниране на сгради и енергоспестяване
Климатизация и вентилация на битови, административни и промишлени сгради
Енергоспестяващи горивни системи, горелки за газ, нафта, биогорива и др.
Енергийни съоръжения котли за ниско и високо налягане, съдове под налягане
Газово лъчисто отопление
Когенерация, енергийни центрове
Битово и промишлено отопление, тръбопроводи за газ, пара, гореща вода, водоснабдяване и др.

Повече за нас

Услуги

Енергийна ефективност

Инфраструктура

Строителство и ремонт

Търговска дейност

Партньори