Сертификати

Удостоверение - 1-ва група - валиден до 30.09.2022
Удостоверение - 3-та група - валиден до 30.09.2022
Удостоверение - 4-та група - валиден до 30.09.2022
Удостоверение - 5-та група - валиден до 30.09.2022
Разрешение за дейност - валидно
ISO 9001-2015 - valid to 26.04.2023
ISO 14001-2015 - valid to 26.04.2023
ISO 45001-2018 - valid to 26.04.2023
Декларация на ръководството на ИВКОМ КОМЕРС ЕООД за политика по управлението на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа -  стр. 1
Декларация на ръководството на ИВКОМ КОМЕРС ЕООД за политика по управлението на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа -  стр. 2