Иновации

СТЕНД ЗА ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА НА ПРЕДПАЗНИ КЛАПАНИ И РЕГУЛАТОРИ ЗА ГАЗ

12/04/2022

Автор: д-р инж. Иван Ганчев Ключови думи: Индустриални газови инсталации, Индустриални газови инсталации за природен газ, технически надзор, Наредба за устройството и безопасната експлоатация на газопроводи за пренос и разпределение и на оборудване, ...

Публикация от д-р инж.Иван Ганчев - Промишлени газови инсталации за природен газ

12/04/2022

Автор: д-р инж. Иван Ганчев Ключови думи: Промишлени газови инсталации, ПГИ за ПГ, технически надзор, НУБЕПРГСИУПГ Резюме: В научния доклад е направена класификация на видовете промишлени газови инсталации за природен газ и техните ...

Интегрираната система за контрол, управление и технически надзор на промишлени газови инсталации (ИСКУТНПГИ)

12/04/2022

Автор: д-р инж Иван Ганчев Ключови думи: Индустриални газови инсталации, промишлени газови инсталации за природен газ, технически надзор, Наредба за устройството и безопасната експлоатация на газопроводи за пренос и разпределение и на оборудване, ...